NTA-certifierad Skola

Heliås är NTA-kvalificerad vilket innebär ett samarbete med Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.

Arbetssätten i NTA-teman

Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum.
Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8-10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Arbeta som forskaren
NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat:

Fokusering
Elever och lärare börjar med att exemplifiera och klargöra vad de vet om det aktuella temat. De tydliggör mål och ställer frågor för arbetet samt planerar temaperioden tillsammans.

Utforskning
Eleverna formulerar frågor och ställer hypoteser. Därefter undersöker, experimenterar och utforskar de aktuella frågor, objekt och fenomen. Eleverna dokumenterar kontinuerligt sitt arbete.

Reflektion
Eleverna presenterar sina erfarenheter och resultat samt återkopplar också till frågor och förutsägelser. Även värderingsfrågor behandlas. Eleverna formulerar vad de lärt sig i temat eller momentet.

Tillämpning
Arbetet förs vidare till nya frågor och olika typer av tillämpningar.
.
Just nu har vi möjlighet att jobba med följande teman på vår skola:


– Fast eller flytande

– Fjärilars liv

-Från frö till frö

-Rörelse och konstruktion

-Magneter och motorer

-Mäta tid

-Mönster och algebra

-Kemiförsök

-Kretsar kring el

-Papper

-Testa teknik

-Upplev fysik och kemi

Rulla till toppen