Traditioner

Undervisningen på Heliås skola vilar på en solid grund. Vi kombinerar erfarenheter och traditioner med nytänkande inom pedagogik.

Grundläggande värderingar som respekt och hänsyn är förutsättningar för lärande och utveckling. Traditioner skapar trygghet och vi värnar om de återkommande händelser som ger samhörighet och god stämning. Det kan vara vår skoljogg, vår traditionsenliga nobelfest, fyrornas återkommande utflykt till Technikhus, städkvällen då elever, föräldrar och personal samlas för att fixa skolgården och grilla tillsammans eller avslutningen på skolgården med inslag av vår skolkör. Det kan vara den återkommande kampen mellan faddergrupperna eller sexornas avslutningshajk. Det kan också vara likabehandlingsdagarna eller läsveckorna vi har varje termin. Eller våra crazydagar!

Vi stannar emellertid inte vid enbart återskapande av goda värden, utan bevakar ständigt omvärlden för att ta till oss det bästa av det nya. Våra lärare fortbildar sig kontinuerligt inom pedagogik och nya läroformer.

Genom att variera undervisningen blir lärandet roligare och effektivare.

Rulla till toppen