Fritids

Fritids: 073 – 049 52 69

Efter skoldagens slut tar fritids vid. Här får eleverna ta del av en rad utvecklande aktiviteter tillsammans med skolans fritidspersonal. De får också tillfälle att läsa läxor och äta mellanmål.

Fritidsverksamheten har som mål att hela barnet ska utvecklas och ha roligt.

Fritids verksamhet utgår från barnens önskemål som utmynnar i områden som pågår under kortare eller längre tid. Det kan till exempel vara bildskapande, musik, drama, programmering, lagsporter eller naturen. När eleven i skolan studerar ett temaområde, kan vi även ta upp i eftermiddagens verksamhet. Genom att integrera fritids- och skolverksamheten uppnår vi en helhet runt barnen.

Under fritidstiden får barnen öva på att lyssna, samarbeta och kompromissa och tränas i att visa förståelse, tolerans och att  känna empati.

Ansvarstagande och självständighet utvecklas genom att barnen tränas i att ta ansvar för sina handlingar, sina egna och gemensamma saker och så småningom sina tider. Barnen ges möjlighet att aktivt delta i fritidsverksamhetens utformning genom att medverka i planering, reflektera och utvärdera.

Fria och organiserade lekar utövas i stor omfattning. Barnen får prova många olika idrotter och de tränar på att vistas i skog och mark.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Rulla till toppen