GDPR

Om dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad Carlssons Skola gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.

Lagens sex grundprinciper
Dataskyddsförordningen har sex grundprinciper. De är

Laglighet – uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Ändamålsbegränsning – uppgifterna får bara samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. De får inte heller behandlas för något som inte är förenligt med dessa ändamål

Uppgiftsminimering – uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och man ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet.

Korrekthet – uppgifterna ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade.

Lagringsminimering – uppgifterna får inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen.

Integritet och konfidentialitet – uppgifterna får bara behandlas om de kan skyddas på ett lämpligt sätt.

Rulla till toppen