Ledighet

Ledighet för högst 3 dagar/läsår kan beviljas av mentor. Rektor kan bevilja ytterligare 7 dagar/läsår. 

Ledighet beviljas inte för elever i År 3 och 6 under perioden för de nationella provens genomförande.

Om särskilt stöd ges för att elev ska uppnå kunskapsmålen beviljas ledighet endast vid extraordinära tillfällen.

Använd i första hand loven för resor etc. Eleverna behöver sin garanterade undervisningstid. Undervisningstiden är framräknad utifrån vad en elev i genomsnitt anses behöva i skolan för att uppnå de nationella kunskapsmålen per läsår.


Eleverna lär sig i samverkan och detta kan inte tas igen vid egenstudier.

Blankett för ledighetsansökan

Rulla till toppen