Strategiska mål

Vi analyserar och utvärderar kontinuerligt våra strategiska mål för ständiga förbättringar: 

·  Trygg och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö

·  Hög måluppfyllelse i samtliga årskurser

·  Samtliga elever i åk 6 når kunskapskraven i Lgr 22

·  Högt intresse för de naturvetenskapliga ämnena hos elever och medarbetare

· Elever och medarbetare är lösningsorienterade

Rulla till toppen