Arbetssätt

Heliås är en naturvetenskaplig fristående grundskola för elever från förskoleklass till och med År 6

Skolan är sedan januari 2011 NTA-kvalificerad vilket innebär ett samarbete med Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.

Vårt naturvetenskapliga arbetssätt ska genomsyra alla ämnen genom:

  • Frågeställning. Eleven ställs inför en öppen frågeställning.
  • Hypotes. Tillsammans eller enskilt får eleven fundera på frågeställningen och ställa en hypotes.
  • Undersökning. Tillsammans eller enskilt gör eleven en undersökning.
  • Resultat. Eleven redovisar sitt resultat av undersökningen muntligt eller skriftligt.
  • Reflektion. Eleven gör en reflektion kring resultatet, frågeställningen och hypotesen enskilt, tillsammans med andra elever eller lärare. Ibland kan reflektionen leda till en ny frågeställning som kan undersökas.

Genom regelbundna träffar i åldersblandade trygghetsgrupper och fadderverksamhet kan vi se att vi ger eleverna trygghet och ett socialt sammanhang.

Rulla till toppen