Kontakta oss

Personalrum / sjukanmälan: 073-046 79 31 (sjukanmälan görs varje sjukdag i Haldor)

Fritids: 073-049 52 69

Besöksadress:
Rönnvägen 12
862 33 Kvissleby

Postadress:
Dalgatan 15
852 37 Sundsvall

Rektor: Caroline Sundström
E-post: caroline.sundstrom@helias.se
Tel: 060-12 22 04

Observera! Vi vill ha en aktiv dialog med vårdnadshavare. Dock bör detta i första hand ske under personalens arbetstid, 8.00 – 16 .30. Telefonsamtal och SMS kan skickas kl 8.00 – 16.30.
Övrig tid kontaktas personal företrädesvis via mail.
Vänligen respektera.

Mailadresser: fornamn.efternamn@helias.se

Mentorer

 • Malin Svenbrink
 • Jennie Leiderth
 • Krisztina Fogarasine’ Veres
 • Ellen Boreham
 • Hedvig Bogstag 
 • Sandra Lundin 
 • Helena Danielsson

Fritids

 • Frida Andersson (föräldraledig)
 • Per Ulander
 • Gjynejt Berisha
 • Tyra Karlsson
 • Elise Sjöstedt
 • Ylva Sandström
 • Tom Gulin (tjänstledig)
 • Björn Axehult (tjänstledig)

Övrig personal

Lars-Göran Engberg            Trä- och metallslöjd
Theresa Wallentin                Textilslöjd
Fanny Sellbom                      Musik
Caroline Sundström             Specialpedagog

Carl Krants                           Elevresurs
Elias Olsson                           Elevresurs

Cecila Lindberg                    Elevresurs

Alexander Eriksson             Kök/Fritids
Tony Vesterlund                   Kök/Hemkunskap

Sofie Nyström             Skolsköterska

Gustaf Kallryd Skolläkare

Ledningsgrupp

Kerstin Tegeback

Lena Ytterström

Caroline Sundström

Malin Svenbrink

Mailadresser: fornamn.efternamn@helias.se

Synpunkter och klagomål på skolan mailas till huvudmannens representant.
Vi vill gärna ta del synpunkter och förslag på vår verksamhet. Materialet är en viktig del av vårt utvärderings- och kvalitetsarbete. Vi tillämpar skolverkets rekommendationer för klagomålshantering, som finns beskrivet här: Skolverkets rekommendationer för klagomålshantering

E-post: kerstin.tegeback@helias.se

Rulla till toppen