Riktlinjer vid Covid-19 i hemmet

Sundsvall 2021-11-23

Hej alla vårdnadshavare på Heliås 

På förekommen anledning vill jag poängtera ännu en gång att om någon skickar/skickat barn till skolan trots symptom, positivt covidtest, eller konstaterad covid i hemmet, så är detta inget vi på skolan godtar. Vi skickar hem alla elever där vi får kännedom om covid i hemmet samt alla som uppvisar symptom.

Alla elever från 6 år med symptom som heshet, hosta, feber, snuva, ont i halsen, ont i magen, ont i huvudet etc. ska hållas hemma och ta ett PCR-test.

PCR-test tar man genom 1177.se/covid-19-proveller via kontakt med vårdcentral.

Snabbtest/självtest är inte tillförlitliga. Vid symptom eller misstanke om smitta ska eleven stanna hemma och boka ett uppföljande PCR-test via 1177.se. Då ska också alla syskon stanna hemma tills man fått svar om negativt svarsresultat från 1177.

Ingen elev med konstaterad covid eller där det finns covid i hemmet får komma till skolan.

Du som vårdnadshavare ska meddela skolan om ni har misstanke om covid i hemmet, så att vi kan vidta nödvändiga smittspårningsåtgärder för att skydda övriga elever och personal på skolan från fortsatt smitta.

Fram till jullovet gäller följande för att förhindra smitta på skolan:

-  Mentorstiden, där elever från olika undervisningsgrupper träffas, endast sker klassvis.

-  Den planerade Nobelfesten den 9/12 med festligheter för elever åk 1-6 är inställd.

-  Luciamorgon på vår skola är inställd.

-  Städbolaget är informerade och utökar städning och desinfektion.

-  Pedagogerna torkar av elevernas arbetsplatser minst 1 gång per dag med ytdesinfektion.

Vi måste tillsammans se till att smitta inte sprids och att skolan inte behöver stängas. Vi har fortfarande en samhällsfarlig sjukdom runt oss i samhället och jag ber om förståelse och samarbete med er vårdnadshavare där hemma.

Jag upprepar därför:

Vid misstanke om smitta eller symptom, ta PCR-test via 1177.se som ger tillförlitligt resultat.

Inga barn i familjen ska komma till skolan när det finns familjemedlemmar med symptom om inte PCR-test visat negativt. Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symptom eller positivt testresultat. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Om någon du bor med kan ha utsatt dig för smitta, betraktas du som ett misstänkt fall av covid-19 och ska följa förhållningsregler enligt Smittskyddslagen.

Förmer information se bifogad länkfrån Smittskyddsläkarföreningen: Covid-19 pat 211103 (slf.se)

Jag har fått kännedom om att det förekommer grupper på Facebook/Messenger där det förekommer felaktig information om hur vi på Heliås bl a hanterar covid-19.
Jag vill härmed poängtera att det är den information som kommer direkt från skolan som gäller!

Med vänlig hälsning

Lena med personal


Förtydligande av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Heliås vill härmed förtydliga vilka riktlinjer som gäller för våra elever och personal när någon i hushållet visar symptom enligt nedan. Vidare förutsätter vi på Heliås att testning utförs via kontakt med 1177, detta för att ev smittspårning ska kunna utföras.
Följande information är hämtad från Folkhälsomyndigheten:

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla, eller andra symptom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion bör stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Om du känner dig sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symptom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

  • Stanna hemma. Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symptom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • Testa dig. Folkhälsomyndigheten råder alla ovaccinerade vuxna och barn från förskoleklassålder och uppåt att testa sig. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symptom på covid-19, utan att testas. Har du vaccinerat dig mot covid-19, eller haft covid-19 det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  • Du som är ovaccinerad uppmanas att stanna hemma och testa dig även om du inte har symptom. (Gäller alltså även barn/elever).
  • Du som är vaccinerad och symptomfri får generellt inga förhållningsregler. Du som är vaccinerad och har symptom bör testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.
  • Du som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret får generellt inga förhållningsregler. Däremot ska du stanna hemma om du får symptom.

När?                                                                Vem?                                           Hur?

Om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
Vaccinerade, de som haft covid-19 senaste halvåret samt barn i förskoleålder.

Stanna hemma tills du är frisk. Du ska ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa symptom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.

Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller fritidsaktiviteter.

Om test har tagits och det visar att du har covid-19 (positivt testsvar).
Alla.

Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symptom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Detta gäller om du har tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården.

Om test har tagits och det visar att du inte har covid-19 (negativt testsvar).
Alla.

Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du känner dig frisk och varit feberfri ett dygn. Du kan gå tillbaka även om du har vissa luftvägssymptom. Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) via vården kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får då information hur du ska göra när du fått ditt testresultat.
Problem med Haldor?

Nytt för i år är att all information (veckobrev, kommunikation med skolan, mm) till vårdnadshavare går via vh haldor.se.

Du som vårdnadshavare ska ha fått inloggningsuppgifter via mejl från skolan.

Om du har problem med inloggning till haldor, kontakta hedvigb@helias.se för mer information.


Med vänlig hälsning

Lena Ytterström

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2022
Skapad av Owre.se