Riktlinjer vid Covid-19 i hemmet

Sundsvall 2021-11-23

Hej alla vårdnadshavare på Heliås 

På förekommen anledning vill jag poängtera ännu en gång att om någon skickar/skickat barn till skolan trots symptom, positivt covidtest, eller konstaterad covid i hemmet, så är detta inget vi på skolan godtar. Vi skickar hem alla elever där vi får kännedom om covid i hemmet samt alla som uppvisar symptom.

Alla elever från 6 år med symptom som heshet, hosta, feber, snuva, ont i halsen, ont i magen, ont i huvudet etc. ska hållas hemma och ta ett PCR-test.

PCR-test tar man genom 1177.se/covid-19-proveller via kontakt med vårdcentral.

Snabbtest/självtest är inte tillförlitliga. Vid symptom eller misstanke om smitta ska eleven stanna hemma och boka ett uppföljande PCR-test via 1177.se. Då ska också alla syskon stanna hemma tills man fått svar om negativt svarsresultat från 1177.

Ingen elev med konstaterad covid eller där det finns covid i hemmet får komma till skolan.

Du som vårdnadshavare ska meddela skolan om ni har misstanke om covid i hemmet, så att vi kan vidta nödvändiga smittspårningsåtgärder för att skydda övriga elever och personal på skolan från fortsatt smitta.

Fram till jullovet gäller följande för att förhindra smitta på skolan:

-  Mentorstiden, där elever från olika undervisningsgrupper träffas, endast sker klassvis.

-  Den planerade Nobelfesten den 9/12 med festligheter för elever åk 1-6 är inställd.

-  Luciamorgon på vår skola är inställd.

-  Städbolaget är informerade och utökar städning och desinfektion.

-  Pedagogerna torkar av elevernas arbetsplatser minst 1 gång per dag med ytdesinfektion.

Vi måste tillsammans se till att smitta inte sprids och att skolan inte behöver stängas. Vi har fortfarande en samhällsfarlig sjukdom runt oss i samhället och jag ber om förståelse och samarbete med er vårdnadshavare där hemma.

Jag upprepar därför:

Vid misstanke om smitta eller symptom, ta PCR-test via 1177.se som ger tillförlitligt resultat.

Inga barn i familjen ska komma till skolan när det finns familjemedlemmar med symptom om inte PCR-test visat negativt. Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symptom eller positivt testresultat. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Om någon du bor med kan ha utsatt dig för smitta, betraktas du som ett misstänkt fall av covid-19 och ska följa förhållningsregler enligt Smittskyddslagen.

Förmer information se bifogad länkfrån Smittskyddsläkarföreningen: Covid-19 pat 211103 (slf.se)

Jag har fått kännedom om att det förekommer grupper på Facebook/Messenger där det förekommer felaktig information om hur vi på Heliås bl a hanterar covid-19.
Jag vill härmed poängtera att det är den information som kommer direkt från skolan som gäller!

Med vänlig hälsning

Lena med personal


Tillbaka till nyheter

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2022
Skapad av Owre.se