Förtydligande av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Heliås vill härmed förtydliga vilka riktlinjer som gäller för våra elever och personal när någon i hushållet visar symptom enligt nedan. Vidare förutsätter vi på Heliås att testning utförs via kontakt med 1177, detta för att ev smittspårning ska kunna utföras.
Följande information är hämtad från Folkhälsomyndigheten:

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla, eller andra symptom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion bör stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Om du känner dig sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symptom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

  • Stanna hemma. Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symptom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • Testa dig. Folkhälsomyndigheten råder alla ovaccinerade vuxna och barn från förskoleklassålder och uppåt att testa sig. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symptom på covid-19, utan att testas. Har du vaccinerat dig mot covid-19, eller haft covid-19 det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  • Du som är ovaccinerad uppmanas att stanna hemma och testa dig även om du inte har symptom. (Gäller alltså även barn/elever).
  • Du som är vaccinerad och symptomfri får generellt inga förhållningsregler. Du som är vaccinerad och har symptom bör testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.
  • Du som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret får generellt inga förhållningsregler. Däremot ska du stanna hemma om du får symptom.

När?                                                                Vem?                                           Hur?

Om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
Vaccinerade, de som haft covid-19 senaste halvåret samt barn i förskoleålder.

Stanna hemma tills du är frisk. Du ska ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa symptom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.

Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller fritidsaktiviteter.

Om test har tagits och det visar att du har covid-19 (positivt testsvar).
Alla.

Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symptom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Detta gäller om du har tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården.

Om test har tagits och det visar att du inte har covid-19 (negativt testsvar).
Alla.

Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du känner dig frisk och varit feberfri ett dygn. Du kan gå tillbaka även om du har vissa luftvägssymptom. Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) via vården kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får då information hur du ska göra när du fått ditt testresultat.
Tillbaka till nyheter

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2022
Skapad av Owre.se