Restriktioner med anledning av Covid-19

Höstterminen 2021

Heliås följer Region Västernorrlands rekommendationer avseende Covid-19.

Vi är fortsatt restriktiva gällande besök på skolan. 

Vi tar endast emot inbokade besök, detta gäller även vårdnadshavare. 

Som tidigare gäller fortfarande att elever, personal och besökare inte får komma in på skolan när man har förkylningssymtom.

Alla, även barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna prov. Alla som har symtom ska stanna hemma.

Vi påminner om vikten av god handhygien och att hålla avstånd till andra.


Läs mer på 1177: 
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/minska-risken-att-du-och-andra-far-covid-19/#section-115771


Med vänlig hälsning

Lena Ytterström


Tillbaka till nyheter

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2021
Skapad av Owre.se