Inför Sportlovet

Hej vårdnadshavare!

Våren är på gång och småfåglarna kvittrar lite extra dessa dagar. Härligt!

Nya regler har kommit från Folkhälsomyndigheten i anslutning till det väntande sportlovet:

Barn, oavsett ålder, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Rekommendationen gäller oavsett vilka länder som har besökts.

Barn i förskoleklass och skola uppmanas att testa sig. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder de besökt och oavsett om de tidigare haft covid-19. Testet ska göras så fort som möjligt efter ankomst till Sverige och ett test igen fem dagar efter ankomsten,

Vi förutsätter att alla hjälps åt att minska risken för smittspridning och följer dessa rekommendationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

Med vänlig hälsning

Lena med personal


Distansundervisning i anslutning till jullovet

Beslut om distansundervisning i anslutning till jullovet

Smittspridningen gällande Covid 19 fortsätter att öka. För att bidra till minskad smittspridning har Heliås rektor och styrelse tagit beslut om att distansundervisning/hemarbete ska bedrivas i samband med jullovet, dvs 21-22 december och 7-8 januari. Alla elever får uppgifter att arbeta med hemma under dessa dagar enligt ordinarie schema. Personalen kommer att arbeta på skolan som vanligt och finns alltså till hands för ev handledning via mail och telefon.

För att den beslutade åtgärden ska ge resultat vädjar vi till vårdnadshavare att i möjligaste mån även låta barnen vara hemma från fritids under perioden 21 december – 8 januari.

Observera att detta är skoldagar, ej lovdagar.

För vårdnadshavare med arbete som omfattas av reglerna för samhällsviktig verksamhet finns möjlighet att ansöka om att elev får vistas på skolan under skoltiden, blankett finns bifogad i mail från mentor. Även elev som har beslutade stödåtgärder, s k särskilt stöd, har möjlighet att vistas på skolan under skoldagen. Anmälan om behov av närvaro på skolan för dessa elever görs till mentor senast 11 december.

Svartvik 2020-12-04

Lena Ytterström

Rektor


Covid-19, testning av barn och unga

FHI:s vägledning för testning av barn och unga

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2021
Skapad av Owre.se