Skolstart 24 augusti 2020

Hej på er,

Vi planerar för skolstart 24 augusti, om inte coronan sätter käppar i hjulet.

Förskoleklass träffas i klassrummet kl 09.00

Övriga årskurser träffas på skolgården kl 09.30
Information om skolstart kompletteras under augusti..

Trevlig sommar!

Lena Ytterström med personal 

Coronaviruset; Uppdaterad information för Heliås

Information om åtgärder i samband med coronaviruset

Med anledning av rådande situation vill jag informera er om att vi följer Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer och håller skolan öppen fram tills andra beslut fattas samt att vi arbetar för att minska smittorisken.

Rutiner på skolan fr o m 2020-03-16:

 • Det råder besöksförbud på skolan. Endast inbokade möten är tillåtna i skolan.

 •  För att minimera antalet besökare och därmed också risken för smittspridning ska lämning och hämtning av elever ske utanför skolan.

 • Vid feber, hosta, rinnsnuva, andningstäppa ska man vara hemma.

 • Symptomfri i 2 dagar innan man kommer tillbaka till skolan.

 • Tvål och handsprit finns i alla klassrum. Eleverna tvättar händerna varje gång de kommer in i klassrum samt spritar händerna med hjälp av lärare.

 • Alltid handtvätt innan lunch.

 • Handsprit finns i vår entré för besökare.

 • Lunchen serveras av vår kock. Sallad fylls på lite i taget under lunchtiden.

 •  Utökade desinficeringsrutiner för beröringsytor mm.

 • Vi bedriver viss undervisning utomhus och uppmuntrar övrig utomhusvistelse och ber därför er föräldrar att skicka med kläder efter väder samt för ombyte.

 • Fritids är ute före skolstarten och även på eftermiddagen.

 • Vi uppmanar också till få sociala kontakter på fritiden för att hindra smittan att spridas. Allt enlig Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personalen hjälper barnen att få med sig kläder och väskor hem. Ring till fritids på telefonnummer 060-12 22 62 eller 073-049 52 60 när de ska skicka ut ert barn på eftermiddagen. Det kan ta en liten stund då barnen först måste städa undan efter sina aktiviteter innan de kan gå ut.

För aktuell information, se bif länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Tack för ett gott samarbete och förståelse för våra rutiner!

Lena Ytterström


Trafik vid skolan

Vi vill ha en barnvänlig och säker miljö runt skolan och vill påminna om följande:

·  Biltrafik får ej förekomma på skolgården med undantag för utryckningsfordon och varutransporter.

·  Bilar får ej parkeras så att utryckningsfordon och varutransporter inte kan komma fram till skolbyggnaden.

·  Tänk även på att boende på Kyrkvägen behöver komma fram till sina fastigheter.


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2020
Skapad av Owre.se