Fritids

Fritids: 076 - 148 64 66


Fritidsavgift Heliås

Heliås följer den kommunala taxan för barnomsorg. Avgiften är baserad på om barnet har hel- eller deltid, antal syskon i barnomsorgsverksamhet i kommunen samt den sammanlagda inkomsten i familjen.

Beloppet ska vara inbetalt senast den 27:e varje månad.Betalning görs till bankgiro med barnets/barnens namn som referens.

Obs att vi inte skickar ut faktura eller inbetalningskort då betalningsåtagande gjorts vid anmälan till fritids.

Svartvik – BG 652-1967

Heltid = före skolan från 07:30 och efter skolan fram till 17:00

Deltid - före skolan från 07:30 ELLER efter skolan fram till 17:00

Skollov – Heltid = 07:30 – 17:00, Deltid = 08:15 – 13:30 (normal skoltid)

Uppsägning av fritidsplats

Uppsägning görs skriftligt via mail till lena ytterstrom@helias.se
Uppsägningstiden är 1 månad

Elev utan fritidsplats

Skolans öppettider = 08:10 fram till 20 min efter sista lektionens slut. Före och efter skolans öppettider ska elev inte vistas på skolan om inte särskild överenskommelse gjorts.

Av säkerhetsskäl får elev utan fritidsplats inte vistas i skolans lokaler före och efter angivna tider.

Med vänlig hälsning

Lena Ytterström


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2020
Skapad av Owre.se