Fritids

Fritids är öppet vardagar och lovdagar 7:30 - 17:00 undantaget 4 veckor i juli måndag 30 april samt  fredag efter Kristi Himmelsfärdsdag då vi har stängt vår fritidsverksamhet.

Barn som är inskrivna på fritids äter mellanmål någon gång mellan 14.00-14.30.

Tel till Fritids: 060-14 95 96
E-post: fritids@helias.se

Personalens E-postadresser hittar du under Personal

Uppsägning av fritidsplats görs via mail till kerstin.tegeback@helias.se senast 1 månad i förväg.
Heliås följer den kommunala taxan för fritidsverksamhet.
Fritidsavgift debiteras hela kalendermånader och betalas till BG 208-6593. Avgiften betalas senast den 27:e varje månad med barnets/barnens namn som referens. OBS att juli månad är avgiftsfri.

Räkning eller inbetalningskort skickas INTE ut.

Verksamhet

Vi använder oss mycket av naturen/närmiljön som skolgård/uterum. Där får eleverna en god möjlighet att på egen hand upptäcka och undersöka, träna motorik, konstruera, stimulera fantasin och det håller oss friska!

Under fritidstiden vill vi också förmedla det naturvetenskapliga tänket som är skolans profil. Vi försöker att inte ge eleverna färdiga svar utan ger dem utrymme att tänka själv och strävar efter att ställa frågor/motfrågor som:

• Hur kan du göra på ett annat sätt?
• Varför tror du att det blir så?

Detta är en röd tråd både i den fria leken, planerade leken/aktiviteten och vid konfliktlösning.

Vi lägger stor vikt vid de viktiga samtalen med varje barn. Vårt mål är att kunna se och lyssna på varandra, ha tålamod och känna trygghet i gruppen. Vid konflikter så försöker vi tillsammans att reda ut det, ingen ska behöva gå från fritids med en "klump" i magen.

Fritids är precis som det låter - barnens fria tid - därför tycker vi att valfrihet är viktigt. Barnen erbjuds olika aktiviteter inne och ute. Inne strävar vi efter lugnare aktiviteter som t.ex. spela spel, pyssla, dansa, leka, bygga och konstruera. Ute finns utrymme för mer spring och sport. Vi har även vår skog där barnen får leka fritt.

Naturligtvis erbjuder vi barnen planerade aktiviteter:
*Olika pyssel
*Ungefär 1-2 gånger i månaden ser vi på film.
*Tillfälle att uppträda i en show där barnen får dansa, spela teater och sjunga brukar vi ha 1-2 gånger per termin.
*Någon gång gör vi även utflykter och är då inte hemma förrän vid 16.00, detta aviserar vi på veckoplaneringen och i vissa fall via loggboken.
*Vi har även tillgång till gymnastiksalen varje vecka.


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Sidsjön

© Heliås Sidsjön 2019
Skapad av Owre.se