Elevhälsa

Aktuellt

Huvudlöss?
Läs informationen på länken nedan.
Information om behandling av huvudlöss


ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL-SKOLHÄLSOVÅRDEN

Skolläkare Karl Kappinen

Skolsköterska Grethe T. Spjut
Tel.060-149591
Mobil 070-377 29 11
E-post: grethe.spjut@helias.se

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
Skolhälsovården är främst förebyggande men omfattar även hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser.

Basprogrammets innehåll:
Hälsobesök med allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling i förskoleklass, åk 4 och åk 7

Hörselkontroll i förskoleklass.

Längd, vikt- och synkontroll, åk 2

Erbjudande om vaccination mot Mässling-Påssjuka-Röda hund i åk 2
Erbjudande till flickor om vaccinering mot HPV(livmoderhalscancer) i åk 5
Erbjudande om vaccination mot Difteri-Stelkramp-Kikhosta i åk 8


NÖTFÖRBUD
Inom barn och utbildningsförvaltningen finns ett generellt förbud mot alla typer av nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön i skolans mat. Motivet till detta beslut är att på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för allergiska reaktioner för eleverna.Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Sidsjön

© Heliås Sidsjön 2019
Skapad av Owre.se